Benoemingen
gepubliceerd op 08 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 december 2010, wordt de heer Thomas DE BURCHGRAEVE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekk Bij ko

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2011002008
pub.
08/02/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011011015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en exploiteren van GSM-mobilofoonnetten, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS1800-mobilofoni type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009986 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009994 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009993 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspel type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhoud type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2010 om het aanwervingsbeleid in politiezones te stimuleren sluiten, wordt de heer Thomas DE BURCHGRAEVE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 oktober 2010 met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2009.

Bij koninklijk besluit van 20 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011009064 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2010 tot toekenning van een subsidie van 428.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten, wordt de heer Manu BREYNAERT tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 oktober 2010 met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2009.

Bij koninklijk besluit van 20 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011009064 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2010 tot toekenning van een subsidie van 428.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten, wordt Mevr. Claire VANEERDEWEGH tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 december 2010 met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2009.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^