Benoemingen
gepubliceerd op 18 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2011, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende het benoemingsbesluit van Mevr. Marie-Claire Vaneerdewegh op bladzijde 9728 gelezen worden als volgt : Bij koni

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2011002011
pub.
18/02/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Personeel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2011, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende het benoemingsbesluit van Mevr. Marie-Claire Vaneerdewegh op bladzijde 9728 gelezen worden als volgt : Bij koninklijk besluit van 20 januari 2011, wordt Mevr. Marie-Claire Vaneerdewegh tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 december 2010 met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2009.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^