Benoemingen
gepubliceerd op 22 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 april 2011 wordt de heer Kevin Depuydt vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché-scheepvaartinspecteur , bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederl(...) Bij ko

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014151
pub.
22/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 april 2011 wordt de heer Kevin Depuydt vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché-scheepvaartinspecteur (dek), bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginneming op 1 april 2010 en uitwerking op 1 april 2011.

Bij koninklijk besluit van 28 april 2011 wordt de heer Hans Buschop vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginneming op 1 april 2010 en uitwerking op 1 april 2011.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt de heer Danny Cool vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginneming op 1 maart 2010 en uitwerking op 1 maart 2011.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^