Benoemingen
gepubliceerd op 19 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 april 2011 wordt de heer DENIS, Olivier, geboren op 17 november 1966, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2011, met als titel eerstaanwezend assistent in de klasse SW2 op Bij ko

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024348
pub.
19/12/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 april 2011 wordt de heer DENIS, Olivier, geboren op 17 november 1966, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2011, met als titel eerstaanwezend assistent in de klasse SW2 op het Franse taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 19 januari 2011 wordt de heer MAHY, Patrick, geboren op 26 januari 1955, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2011, met als titel eerstaanwezend assistent in de klasse SW2 op het Franse taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011, wordt Mevr. MATHYS, Vanessa, geboren op 30 juli 1981, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2011, met als titel eerstaanwezend assistent in de klasse SW2 op het Franse taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » - Hoofdbestuur.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^