Benoemingen
gepubliceerd op 02 maart 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 wordt Mevr. Langerock, Stephanie, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2011, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federa Bij ko

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024366
pub.
02/03/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 wordt Mevr. Langerock, Stephanie, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2011, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 wordt Mevr. Martin, Anne, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2011, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^