Benoemingen
gepubliceerd op 29 november 2011
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van stagedoende technisch deskundigen Bij koninklijk besluit van 14 november 201(...) Bij koninklijk besluit van 14 nov

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011205973
pub.
29/11/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van stagedoende technisch deskundigen (verpleegkundigen-controleurs) Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 worden Mevr. BOLLINNE Caroline (Franse taalrol) en de heer WILLEMS Joris (Nederlandse taalrol), met ingang van 1 september 2011 benoemd tot stagedoende technisch deskundigen (verpleegkundigen-controleurs) bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 worden Mevrn. VINCK, Viviane, STOOP, Marie-Christine, BRUYNDONX, Jasmine, DEMECHELEER, Veerle et VERMEYLEN, Elke, met ingang van 1 oktober 2011 benoemd tot stagedoende technisch deskundigen (verpleegkundigen-controleurs) bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Nederlandse taalrol).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 BRUSSEL) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^