Benoemingen
gepubliceerd op 03 februari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt de heer SIX, Carlos G.C., met ingang van 1 januari 2012, voor een periode van zes jaar aangeduid als houder van de managementfunctie -1 « Administrateurgeneraal van de fis Een b

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003010
pub.
03/02/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1991 tot oprichting van een Hoger Instituut voor de Noodplanning type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011000851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit van 5 december 2011 tot vaststelling van de datum van ingang van de mandaten uitgeoefend door de korpschefs van de Raad van State, krachtens artikel 223 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprich type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2011022456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 13/02/2012 numac 2012024054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor pathologische anatomie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011003406 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 29/01/2013 numac 2013022022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot gelijkstelling van mandaten toegekend aan ambtenaren-generaal van het Waalse Gewest met een vaste benoeming inzake pensioenen en tot inaanmerkingneming voor de berekening van het pensioen van bepaalde supplementen en ambtstoelagen t type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011206474 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2012 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen sluiten wordt de heer SIX, Carlos G.C., met ingang van 1 januari 2012, voor een periode van zes jaar aangeduid als houder van de managementfunctie -1 « Administrateurgeneraal van de fiscaliteit » in de Federale Overheidsdienst Financiën.

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld koninklijk besluit kan worden ingediend voor de afdeling administratie van de Raad van State binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1991 tot oprichting van een Hoger Instituut voor de Noodplanning type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011000851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit van 5 december 2011 tot vaststelling van de datum van ingang van de mandaten uitgeoefend door de korpschefs van de Raad van State, krachtens artikel 223 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprich type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2011022456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 13/02/2012 numac 2012024054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor pathologische anatomie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011003406 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 29/01/2013 numac 2013022022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot gelijkstelling van mandaten toegekend aan ambtenaren-generaal van het Waalse Gewest met een vaste benoeming inzake pensioenen en tot inaanmerkingneming voor de berekening van het pensioen van bepaalde supplementen en ambtstoelagen t type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011206474 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2012 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen sluiten wordt de heer VANDERCAPELLEN, Ghislain, met ingang van 1 januari 2012, voor een periode van zes jaar aangeduid als houder van de managementfunctie -1 « Administrateur-generaal van de inning en de invordering » in de Federale Overheidsdienst Financiën.

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld koninklijk besluit kan worden ingediend voor de afdeling administratie van de Raad van State binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1991 tot oprichting van een Hoger Instituut voor de Noodplanning type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011000851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit van 5 december 2011 tot vaststelling van de datum van ingang van de mandaten uitgeoefend door de korpschefs van de Raad van State, krachtens artikel 223 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprich type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2011022456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 13/02/2012 numac 2012024054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor pathologische anatomie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011003406 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 29/01/2013 numac 2013022022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot gelijkstelling van mandaten toegekend aan ambtenaren-generaal van het Waalse Gewest met een vaste benoeming inzake pensioenen en tot inaanmerkingneming voor de berekening van het pensioen van bepaalde supplementen en ambtstoelagen t type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011206474 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2012 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen sluiten wordt de heer COLPIN, Noël L., met ingang van 1 januari 2012, voor een periode van zes jaar aangeduid als houder van de managementfunctie -1 « Administrateur-generaal van de douane en accijnzen » in de Federale Overheidsdienst Financiën.

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld koninklijk besluit kan worden ingediend voor de afdeling administratie van de Raad van State binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij Infrabel wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011206519 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering sluiten wordt de heer LEEMANS, Didier J.-L., met ingang van 1 januari 2012, voor een periode van zes jaar aangeduid als houder van de managementfunctie -2 « Administrateur Particulieren » in de Federale Overheidsdienst Financiën.

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld koninklijk besluit kan worden ingediend voor de afdeling administratie van de Raad van State binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij Infrabel wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011206519 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering sluiten wordt de heer DE GEEST, Alexandre D.L.B.G., met ingang van 1 januari 2012, voor een periode van zes jaar aangeduid als houder van de managementfunctie -2 « Administrateur Financiering van de Staat en de Financiële markten » in de Federale Overheidsdienst Financiën.

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld koninklijk besluit kan worden ingediend voor de afdeling administratie van de Raad van State binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij Infrabel wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011206519 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering sluiten wordt de heer VAN HERZEELE, Wilfried, met ingang van 1 juli 2011, voor een periode van zes jaar aangeduid als houder van de managementfunctie -2 « Administrateur Betalingen » in de Federale Overheidsdienst Financiën.

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld koninklijk besluit kan worden ingediend voor de afdeling administratie van de Raad van State binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij Infrabel wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011206519 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering sluiten wordt de heer GODTS, Franciscus A., met ingang van 1 juli 2011, voor een periode van zes jaar aangeduid als houder van de managementfunctie -2 « Administrateur Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden » in de Federale Overheidsdienst Financiën.

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld koninklijk besluit kan worden ingediend voor de afdeling administratie van de Raad van State binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij Infrabel wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011206519 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering sluiten wordt de heer BOELAERT, Tom W.S.A., met ingang van 1 augustus 2011, voor een periode van zes jaar aangeduid als houder van de managementfunctie -2 « Administrateur Niet-Fiscale Invordering » in de Federale Overheidsdienst Financiën.

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld koninklijk besluit kan worden ingediend voor de afdeling administratie van de Raad van State binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij Infrabel wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011206519 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering sluiten wordt de heer VANHOECKE, Karel R.M., met ingang van 1 augustus 2011, voor een periode van zes jaar aangeduid als houder van de managementfunctie -2 « Administrateur Informatieverzameling » in de Federale Overheidsdienst Financiën.

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld koninklijk besluit kan worden ingediend voor de afdeling administratie van de Raad van State binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij Infrabel wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011206519 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering sluiten wordt Mevr. JUNGERS, Dominique A.J., met ingang van 1 augustus 2011, voor een periode van zes jaar aangeduid als houder van de managementfunctie -2 « Administrateur van de Patrimoniumdiensten » in de Federale Overheidsdienst Financiën.

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld koninklijk besluit kan worden ingediend voor de afdeling administratie van de Raad van State binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012018030 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Farmaka » voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2011 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012024052 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2011 voor de ondersteunende organisatie van de interventies bij een grootschalig noodgeval en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « HABO - Huisartsen van Brugge en Omgeving » sluiten wordt de heer PHILIPSEN, Frank H.H., met ingang van 1 januari 2012, voor een periode van zes jaar aangeduid als houder van de managementfunctie -1 « Administrateur-generaal van de strijd tegen de fiscale fraude » in de Federale Overheidsdienst Financiën.

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld koninklijk besluit kan worden ingediend voor de afdeling administratie van de Raad van State binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^