Benoemingen
gepubliceerd op 23 mei 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2012, wordt Mevr. Myriam BODART door verhoging in graad op 1 maart 2012 benoemd tot directeur - categorie van de graad : deskundige - kwalificatiegroep Bij bes

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029235
pub.
23/05/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van de externe loopbaan van "Wallonie-Bruxelles International" sluiten, wordt Mevr. Myriam BODART door verhoging in graad op 1 maart 2012 benoemd tot directeur - categorie van de graad : deskundige - kwalificatiegroep : 2.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van de externe loopbaan van "Wallonie-Bruxelles International" sluiten, wordt Mevr. Françoise RAOULT door verhoging in graad op 1 januari 2011 benoemd tot directeur - categorie van de graad : deskundige - kwalificatiegroep : 2.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van de externe loopbaan van "Wallonie-Bruxelles International" sluiten, wordt Mevr. Martine COLPAINT door verhoging in graad op 1 april 2011 benoemd tot directeur - categorie van de graad : deskundige - kwalificatiegroep : 2.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van de externe loopbaan van "Wallonie-Bruxelles International" sluiten, wordt Mevr. Marie-Jeanne CHABOT door verhoging in graad op 1 maart 2012 benoemd tot directeur - categorie van de graad : deskundige - kwalificatiegroep : 2.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van de externe loopbaan van "Wallonie-Bruxelles International" sluiten, wordt Mevr. Anne-Marie HATERTE door verhoging in graad op 1 maart 2012 benoemd tot directeur - categorie van de graad : deskundige - kwalificatiegroep : 2.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van de externe loopbaan van "Wallonie-Bruxelles International" sluiten, wordt de heer Christian PETERS door verhoging in graad op 1 maart 2012 benoemd tot directeur - categorie van de graad : deskundige - kwalificatiegroep : 2.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van de externe loopbaan van "Wallonie-Bruxelles International" sluiten, wordt Mevr. Françoise MULKAY door verhoging in graad op 1 maart 2012 benoemd tot directeur - categorie van de graad : inspectie - kwalificatiegroep : 2.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van de externe loopbaan van "Wallonie-Bruxelles International" sluiten, wordt de heer Frédéric DOMS door verhoging in graad op 1 maart 2012 benoemd tot directeur - categorie van de graad : administratief - kwalificatiegroep : 1.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van de externe loopbaan van "Wallonie-Bruxelles International" sluiten, wordt de heer François PIROTTE door verhoging in graad op 1 maart 2012 benoemd tot directeur - categorie van de graad : deskundige - kwalificatiegroep : 1.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van de externe loopbaan van "Wallonie-Bruxelles International" sluiten, wordt Mevr. Véronique DELHEUSY door verhoging in graad op 1 maart 2012 benoemd tot directeur - categorie van de graad : administratief - kwalificatiegroep : 1.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van de externe loopbaan van "Wallonie-Bruxelles International" sluiten, wordt de heer André BALON door verhoging in graad op 20 december 2010 benoemd tot directeur - categorie van de graad : administratief - kwalificatiegroep : 1.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan een ondertekend en gedateerd verzoekschrift tegen elk van deze benoemingen binnen de zestig dagen na de bekendmaking worden ingediend.

Het verzoekschrift waarbij de partijen alsook de bestreden akte worden geïdentificeerd en waarbij de feiten en middelen worden uiteengezet, moet bij een ter post aangetekend schrijven aan de Raad van State, wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, worden overgezonden.

Iedere persoon die het bewijs van een belang levert, kan een voor éénsluidend verklaard afschrift van die benoemingbesluiten bekomen bij de Algemene Directie Personeel en Ambtenarenzaken van het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^