Benoemingen
gepubliceerd op 29 november 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Personeel. - Benoeming Bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché bij ministerieel besluit van 16 oktober 2013, met ingang van 1 oktober 2013, Mevr. A Overee

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2013018448
pub.
29/11/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Personeel. - Benoeming Bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché bij ministerieel besluit van 16 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2013 pub. 26/02/2014 numac 2014201277 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 16/10/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201278 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 16/10/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201279 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 16/10/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201280 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 41 en 42 van organisatieafdeling 16 en programma's 04, 05, 15, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 20 sluiten, met ingang van 1 oktober 2013, Mevr. Anne MATHY op het Frans taalkader, bij de buitendienst.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^