Benoemingen
gepubliceerd op 24 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 november 2013 dat uitwerking heeft op 1 september 2013 wordt Mevr. Bergs, An, geboren op 30 juni 1972, als houder van een staffunctie -1 aangeduid in de functie van Directeur van de dienst P Bij kon

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2013021135
pub.
24/12/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 november 2013 dat uitwerking heeft op 1 september 2013 wordt Mevr. Bergs, An, geboren op 30 juni 1972, als houder van een staffunctie -1 aangeduid in de functie van Directeur van de dienst Personeel en Organisatie (klasse 3) van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Bij koninklijk besluit van 18 november 2013 dat uitwerking heeft op 1 oktober 2013 wordt Mevr. Belleflamme, Claudine, geboren op 29 mei 1952, stagiair van niveau A, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van het Franse taalkader met de titel van attaché van de klasse 2 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Bij koninklijk van 18 november dat uitwerking van 1 september 2013 wordt de heer Malek Mansour, Jeoffrey, geboren op 27 november 1972, stagiair van niveau A, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van het Franse taalkader met de titel van attaché van de klasse 2 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^