Benoemingen
gepubliceerd op 10 juni 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013 wordt Mevr. Eva DEPOORTER, met ingang van 1 maart 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 december 2011. Goed voor inlassing in

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202946
pub.
10/06/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013012164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) ingetrokken wordt het koninklijk besluit van 19 juli 2011 tot algemeen verbindend verklaring de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013012163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot invoering van een sectoraal aanvullend pe type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013202640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013202288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, houdende maatregelen voor de lonen, de opleiding en de arb type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013202633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van bijlage 1 bij de collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden en de andere arbeidsmodaliteiten in de aa type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toeken sluiten wordt Mevr. Eva DEPOORTER, met ingang van 1 maart 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 december 2011.

Goed voor inlassing in het Belgisch Staatsblad.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^