Benoemingen
gepubliceerd op 14 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 1 juli 2014 wordt met ingang van 1 mei 2014, de heer Jean-Christophe SALEMBIER in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel va Bij konin

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011543
pub.
14/10/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 1 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014203819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 septemb type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014012107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de inspanning voor de risicogroepen voor 2014 type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014012098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014203877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014203875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het sectoraal aanvullend pensioen WOOD-Life type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014203850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vormingsinspanningen in de banksector voor 2014 type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014203872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47undecies van 29 april 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47quinquies van 18 december sluiten wordt met ingang van 1 mei 2014, de heer Jean-Christophe SALEMBIER in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1 met ranginneming op 1 mei 2013.

Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014204203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014007374 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2013-2014 van de 164ste promotie polytechniek en de 149ste promotie sociale en militair sluiten wordt met ingang van 1 mei 2014, Mevr. Lien MEURISSE in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1 met ranginneming op 1 mei 2013.

Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014204203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014007374 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2013-2014 van de 164ste promotie polytechniek en de 149ste promotie sociale en militair sluiten wordt met ingang van 1 mei 2014, Mevr. Els VERMEULEN in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1 met ranginneming op 1 mei 2013.

Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014204203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014007374 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2013-2014 van de 164ste promotie polytechniek en de 149ste promotie sociale en militair sluiten wordt met ingang van 1 mei 2014, de heer Johan VERBELEN in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1 met ranginneming op 1 mei 2013.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag in 2013 en 2014 (1 type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014012115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014012120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014012122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen voor de aar type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014204012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de sluiten wordt met ingang van 1 mei 2014, de heer Simon DERGENT in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1 met ranginneming op 1 mei 2013.

Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014204203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014007374 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2013-2014 van de 164ste promotie polytechniek en de 149ste promotie sociale en militair sluiten wordt met ingang van 1 mei 2014, de heer Joachim KNOCKAERT in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A2 met ranginneming op 1 mei 2013.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 28/07/2014 numac 2014014337 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen sluiten wordt met ingang van 1 juni 2014, Mevr. Nancy VAN HELLEPUTTE in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1 met ranginneming op 1 juni 2013.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden gericht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^