Benoemingen
gepubliceerd op 17 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 8 september 2014 wordt met ingang van 1 juli 2014, de heer Timothy DERAECK in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van atta Overeenkom

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011555
pub.
17/10/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 8 september 2014 wordt met ingang van 1 juli 2014, de heer Timothy DERAECK in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A2 met ranginneming op 1 juli 2013 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden gericht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^