Benoemingen
gepubliceerd op 17 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 8 september 2014 wordt met ingang van 1 juni 2014, Mevr. Torill DE SAER in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché Overeenko

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011558
pub.
17/10/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 8 september 2014 wordt met ingang van 1 juni 2014, Mevr. Torill DE SAER in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1 met ranginneming op 1 juni 2013.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden gericht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^