Benoemingen
gepubliceerd op 19 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 7 februari 2014 wordt Mevr. D'HOKER, Joke, met ingang van 1 januari 2014, op het Nederlandstalig taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap vo

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2014018137
pub.
19/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 20/02/2014 numac 2014200766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 1, 10, 31 en 71 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Raad van Toezicht van de Ombudsdienst Verzekeringen type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014035262 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202080 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035368 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling en verdeling van de subsidies voor lokale kinderarmoedebestrijding type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende ministeriële besluiten inzake volksgezondheid, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie sluiten wordt Mevr. D'HOKER, Joke, met ingang van 1 januari 2014, op het Nederlandstalig taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Hoofdbestuur.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^