Benoemingen
gepubliceerd op 18 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 7 april 2014 dat uitwerking heeft op 1 mei 2014 wordt de heer Journée, Michel, geboren op 15 november 1982, bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in de wetenschappelijke loop Bij

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2014021084
pub.
18/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 7 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035492 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2014 betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014 type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport sluiten dat uitwerking heeft op 1 mei 2014 wordt de heer Journée, Michel, geboren op 15 november 1982, bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel benoemd tot werkleider in proefperiode in een betrekking van de klasse SW2 van het Frans taalkader. De betrokkene wordt ingedeeld bij de activiteitengroep II "Wetenschappelijk dienstverlening".

Bij ministerieel besluit van 7 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035492 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2014 betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014 type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport sluiten dat uitwerking heeft op 1 mei 2014 wordt de heer Clerbaux, Nicolas, geboren op 7 december 1968, bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel benoemd tot werkleider in proefperiode in een betrekking van de klasse SW2 van het Frans taalkader. De betrokkene wordt ingedeeld bij de activiteitengroep I "Wetenschappelijk onderzoek en experimentele ontwikkeling".

Bij ministerieel besluit van 7 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035492 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2014 betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014 type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport sluiten dat uitwerking heeft op 1 mei 2014 wordt de heer Spassov, Simo, geboren op 23 mei 1971, bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel benoemd tot werkleider in proefperiode in een betrekking van de klasse SW2 van het Frans taalkader. De betrokkene wordt ingedeeld bij de activiteitengroep I "Wetenschappelijk onderzoek en experimentele ontwikkeling".

Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 dat uitwerking heeft op 1 december 2013 wordt de heer Delire, Thierry, geboren op 9 mei 1967, vast benoemd als attaché in de klasse A21 bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 dat uitwerking heeft op 1 maart 2014 wordt Mevr. Vandepontseele, Sophie, geboren op 14 januari 1973, voor een mandaat van zes jaar aangeduid als houder van een functie van Operationeel Directeur "Ontwikkeling en beheer van de hedendaagse verzamelingen" bij de Koninklijke Bibliotheek van België.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 dat uitwerking heeft op 1 juni 2014 wordt de heer Monteny, Frank, geboren op 26 april 1963, aangeduid als houder van een functie van Directeur-Generaal "Onderzoek & Ruimtevaart" van de Federale Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, bezoldigd in klasse 5.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^