Benoemingen
gepubliceerd op 27 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 dat treedt in werking op 1 september 2014 wordt Mevr. Supply, Patricia, geboren op 23 september 1968, aangeduid als houder van de functi Bij konink

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2014021131
pub.
27/11/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 dat treedt in werking op 1 september 2014 wordt Mevr. Supply, Patricia, geboren op 23 september 1968, aangeduid als houder van de functie van directeur van de ondersteunende dienst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, bezoldigd in klasse 3, voor een periode van zes jaar.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 dat treedt in werking op 1 september 2014 wordt Mevr. Thys, Florence, geboren op 28 februari 1972, aangeduid als houder van de functie van directeur van de ondersteunde dienst van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, bezoldigd in klasse 3, voor een periode van zes jaar.

Bij koninklijk besluit van 17 juni 2014 wordt Mevr. Vandeperre, Nathalie, geboren op 1 augustus 1970, assistent-stagiair in proefperiode van de Nederlandse taalrol bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 oktober 2013 bij dezelfde instelling bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent in een betrekking van het Nederlandse taalkader. Het koninklijk besluit van 21 december 2013 betreffende de betrokkene wordt ingetrokken.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014 wordt de heer Fincoeur, Michel, assistent-stagiair van de Franse taalrol bij de Koninklijke Bibliotheek van België, met ingang van 1 februari 2014 bij dezelfde instelling bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent in een betrekking van het Franse taalkader.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^