Benoemingen
gepubliceerd op 20 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2013, wordt de heer Dullaers, Mathias, attaché in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in het Benoeming

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2014200111
pub.
20/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Personeel Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2013, wordt de heer Dullaers, Mathias, attaché in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in het kader van de federale mobiliteit, overgeplaatst in een betrekking van attaché in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister (Nederlands taalkader).

Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2013, wordt de heer Pelonero, Salvatore, benoemd tot attaché-cultuurpactinspecteur in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister - Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie (Nederlands taalkader).

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^