Benoemingen
gepubliceerd op 01 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie. - Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt met ingang van 1 juli 2015, de heer Willem-Jan JACOBS in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van at Overeen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011366
pub.
01/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015011366

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt met ingang van 1 juli 2015, de heer Willem-Jan JACOBS in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A2, met ranginneming op 1 september 2014.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden gericht.


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^