Benoemingen
gepubliceerd op 07 september 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Leger. - Luchtmacht Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1276 van 22 juni 2016 : In het korps van het varend personeel heeft volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 2 In de graad v

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2016007209
pub.
07/09/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016007209

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Luchtmacht Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1276 van 22 juni 2016 : In het korps van het varend personeel heeft volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 juni 2016 : In de graad van reserve-kolonel vlieger, reserve-luitenant-kolonel vlieger J. Festraets.


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^