Benoemingen
gepubliceerd op 16 januari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Benoemingen. - Ontslagen uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 1468 van 6 oktober 2016 : Worden benoemd tot militaire repetitor aan de Koninklijke Militaire School : Op 11 juli 2016 : Op 18 juli 2016 :

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2016007501
pub.
16/01/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2017-01-16 **** : 2016007501

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - **** militair personeel Benoemingen. - Ontslagen uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 1468 van 6 oktober 2016 : **** benoemd tot militaire repetitor aan de **** Militaire School : Op 11 juli 2016 : **** ****. **** **** Op 18 juli 2016 : **** ****. West Op 1 augustus 2016 : **** ****. Housen Op 16 augustus 2016 : **** ****. ****.

Worden ontslagen uit het ambt van militaire repetitor aan de Koninklijke **** School : Op 1 juli 2016 : Kapitein-commandant ****. **** Op 16 augustus 2016 : **** ****. **** Op 26 augustus 2016 : Kapitein-commandant van het vliegwezen ****. **** Op 29 augustus 2016 : **** ****. **** Op 5 september 2016 : Kapitein van het vliegwezen ****. ****.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^