Benoemingen
gepubliceerd op 07 november 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie. - Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016 wordt met ingang van 1 juni 2016, de heer Maarten NOENINCKX in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van att Overeen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011372
pub.
07/11/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016011372

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016 wordt met ingang van 1 juni 2016, de heer Maarten NOENINCKX in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1 met ranginneming op 1 juni 2015.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden gericht.


begin


Publicatie : 2016-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^