Benoemingen
gepubliceerd op 25 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 december 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt de heer Stijn A.M. VAN HOVE, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij be Bij koni

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017020071
pub.
25/01/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020071

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioens type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016205647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende d type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016205574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2016 type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016205475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016204910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het behoud van de lagere leeftijds type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016204884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesla type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016206180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt de heer Stijn A.M. VAN HOVE, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 4 januari 2017, die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt de heer Stijn A.M. VAN HOVE, adviseur-generaal, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie. De administratieve standplaats van betrokkene is Gent.

Bij koninklijk besluit van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioens type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016205647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende d type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016205574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2016 type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016205475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016204910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het behoud van de lagere leeftijds type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016204884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesla type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016206180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt Mevr. Hildegarde G. BERTIN, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 4 januari 2017, die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt Mevr.

Hildegarde G. BERTIN, adviseur-generaal, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-buitendiensten.

Bij koninklijk besluit van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioens type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016205647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende d type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016205574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2016 type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016205475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016204910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het behoud van de lagere leeftijds type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016204884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesla type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016206180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt Mevr. An M.J. DECONINCK, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 4 januari 2017, die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt Mevr.

An M.J. DECONINCK, adviseur-generaal, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-buitendiensten.

Bij koninklijk besluit van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioens type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016205647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende d type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016205574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2016 type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016205475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016204910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het behoud van de lagere leeftijds type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016204884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesla type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016206180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt Mevr. Fabienne K.L. DIELENS, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 4 januari 2017, die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt Mevr.

Fabienne K.L. DIELENS, adviseur-generaal, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-buitendiensten.

Bij koninklijk besluit van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioens type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016205647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende d type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016205574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2016 type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016205475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016204910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het behoud van de lagere leeftijds type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016204884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesla type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2016206180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt de heer Johan G. RONSSE, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 4 januari 2017, die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt de heer Johan G. RONSSE, adviseur-generaal, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-buitendiensten.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^