Benoemingen
gepubliceerd op 10 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 26 juni 2017 : Met ingang van 1 mei 2017 : - De heer VAN

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2017030431
pub.
10/07/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017030431

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 05/07/2017 numac 2017030434 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de indiening en de behandeling van de aanvragen tot bijkomende indexaanpassingen in het kader van de dienstencheques type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010016 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2014 tot bepaling van de gereserveerde capaciteiten en gemeenschappelijke capaciteiten in de sector van de hulpverlening aan de jeugd type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206160 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 17 en programma 02 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017204068 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van bijlage 30 bij het Waals Toerismewetboek type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017030478 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetensch type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012905 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Luchthaven van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant sluiten : Met ingang van 1 mei 2017 : - De heer VANGINDERTAEL, Dieder, bij de centrale diensten;

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^