Benoemingen
gepubliceerd op 31 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2017 wordt Mevr. Aude VERBEKE, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 september 2017 met ranginneming op 1 september 2016, in het Franse taalkad Overe

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2018010172
pub.
31/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010172

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2018030144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030075 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2017 tot toekenning van een subsidie van 2.267.000 € voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en sluiten wordt Mevr. Aude VERBEKE, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 september 2017 met ranginneming op 1 september 2016, in het Franse taalkader van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in vast verband benoemd.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Voor de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, C. VAN OUDENHOVE


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^