Benoemingen
gepubliceerd op 04 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt de heer Pieter M. DAENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de V

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018012368
pub.
04/06/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012368

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2017207003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de werkgeversbijdrage voor de risicogroepen verschuldigd aan type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2017206695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de eindejaarspremie in 2017 en 2018 type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2017040993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de overgang van de type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018200498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de ontbinding en de vereffeni type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018010327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 10/04/2018 numac 2018200371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de waarborg van een minimum gemiddeld inkomen aan de ch type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2017031874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies An sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt de heer Pieter M. DAENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 15 maart 2018, die uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt de heer Pieter M. DAENS, attaché, aangewezen in een betrekking bij de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel - centrale diensten.


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^