Benoemingen
gepubliceerd op 23 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Bevorderingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2018, 1e uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 44868, C-2018-12220, betreffende het benoemingsbelsuit van Mevrouw Anne Berghmans, moet als volgt gelezen wor "Bij ko

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2018013004
pub.
23/07/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013004

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Bevorderingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2018, 1e uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 44868, C-2018-12220, betreffende het benoemingsbelsuit van Mevrouw Anne Berghmans, moet als volgt gelezen worden : "Bij koninklijk besluit van 23 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017202476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017020341 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2017 type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistr sluiten wordt Mevrouw Anne Berghmans bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 februari 2017." In het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2018, 1e uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 44869, C-2018-12220, betreffende het benoemingsbelsuit van Mevrouw Laura Bibbo, moet als volgt gelezen worden : "Bij koninklijk besluit van 23 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017202476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017020341 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2017 type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistr sluiten wordt Mevrouw Laura Bibbo bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 februari 2017." Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^