Benoemingen
gepubliceerd op 16 november 2018

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt mevrouw Sonia DEBOIS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voor

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018014770
pub.
16/11/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014770

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/10/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018013977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende bepaalde leidende ambten bij de politiediensten type koninklijk besluit prom. 05/10/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018031947 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het forfaitair tarief voor de prestaties bij het psychiatrisch deskundigenonderzoek in het kader van een interneringsprocedure type koninklijk besluit prom. 05/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, § 4>bis, II, 20, § 1, >f), en 22, I, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte type koninklijk besluit prom. 05/10/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018014500 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 05/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 22, II, >b), en 23, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor ge type koninklijk besluit prom. 05/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014511 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, >h), § 1, I, 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskund type koninklijk besluit prom. 05/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014501 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14,> g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en u sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt mevrouw Sonia DEBOIS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 5 november 2018, die uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt mevrouw Sonia DEBOIS, adviseur, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^