Benoemingen
gepubliceerd op 16 november 2018

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2018, wordt de heer Cédric JACMAIN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de V

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018014778
pub.
16/11/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014778

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018032023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014537 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van beroep van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014586 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2018, wordt de heer Cédric JACMAIN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 5 november 2018, die uitwerking heeft met ingang van 1 september 2018, wordt de heer Cédric JACMAIN, attaché, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^