Benoemingen
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur in de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018, wordt de heer CHAID Het be

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018201536
pub.
27/03/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201536

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur in de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018011663 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018011830 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018201284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1966 tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité, de organisatie en werkingsregelen van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018201565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2018 sluiten, wordt de heer CHAIDRON Rémy, met ingang van 1 januari 2018 benoemd tot stagedoend attaché sociaal inspecteur in de klasse A1 bij de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Franse taalkader).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^