Benoemingen
gepubliceerd op 20 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, wordt Dhr DELANDSHEERE Pierre, met ingang Het be

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018204244
pub.
20/08/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204244

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, wordt Dhr DELANDSHEERE Pierre, met ingang van 1 juli 2018 benoemd tot stagedoend attaché sociaal inspecteur bij de Dienst administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Franse taalrol).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 BRUSSEL) te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^