Benoemingen
gepubliceerd op 30 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2019, wordt de heer Arnaud A.M. DE WILDE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing v

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019010436
pub.
30/01/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010436

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018205688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie betreffende de vervanging van feestdagen in 2019 (1) type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische co sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2019, wordt de heer Arnaud A.M. DE WILDE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 10 januari 2019, die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2019, wordt de heer Arnaud A.M. DE WILDE, adviseur, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De administratieve standplaats van betrokkene is Bierset.


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^