Benoemingen
gepubliceerd op 29 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2019, wordt Mevr. Géraldine M.G. BLAIRVACQ, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019010437
pub.
29/01/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010437

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018205688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie betreffende de vervanging van feestdagen in 2019 (1) type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische co sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2019, wordt Mevr. Géraldine M.G. BLAIRVACQ, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 10 januari 2019, die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2019, wordt Mevr.

Géraldine M.G. BLAIRVACQ, adviseur, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Patrimonium-documentatie. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^