Benoemingen
gepubliceerd op 11 september 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt mevrouw Sandrine C.J. LEGRAND, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019014355
pub.
11/09/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014355

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019203483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 38, § 1, laatste lid van de wet van 7 mei 2019 tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerhe type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041284 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging e type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019041675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de civiele bescherming en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013858 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2019 type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041662 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2019 sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt mevrouw Sandrine C.J. LEGRAND, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 5 augustus 2019, die uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt mevrouw Sandrine C.J. LEGRAND, attaché, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. De administratieve standplaats van betrokkene is Luik.


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^