Benoemingen
gepubliceerd op 11 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt de heer Alexandre TAYMANS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019014356
pub.
11/09/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014356

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013670 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffie type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019203244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in de publieke sector sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt de heer Alexandre TAYMANS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 6 augustus 2019, die uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt de heer Alexandre TAYMANS, attaché, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Thesaurie. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^