Benoemingen
gepubliceerd op 25 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de titel M. EMME

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019041494
pub.
25/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041494

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019041207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de pleziervaart type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden sluiten, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de titel van attaché verbonden is bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam: M. EMMERY Rien L, geboren op 27.10.1983, met ingang van 01.04.2017 M. SAVELKOUL Brecht C, geboren op 23.04.1989, met ingang van 01.01.2019 M. VANDE KERCKHOVE Tania N, geboren op 13.08.1988, met ingang van 28.02.2019 M. AJNAOU Halima, geboren op 26.05.1992, met ingang van 13.04.2019 M. DESCHEPPER Vicky M P, geboren op 26.12.1977, met ingang van 15.04.2019 M. EECKMAN Tim, geboren op 26.05.1985, met ingang van 15.04.2019 M. VERWILST Pauline S D, geboren op 17.03.1993, met ingang van 15.04.2019 M. LOWET Lotte D J, geboren op 09.12.1990, met ingang van 01.05.2019 M. VAN HAMME Vicky M M, geboren op 29.12.1983, met ingang van 01.05.2019


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^