Benoemingen
gepubliceerd op 18 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Carri&re Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2019 wordt de heer Stefano MESSINA, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 oktober 2019 met ranginneming op 1 oktober 2018, in het Franse taa Overeenkom

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2019042851
pub.
18/12/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042851

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carri&re Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019204513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204980 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204983 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204984 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204986 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204987 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015278 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten wordt de heer Stefano MESSINA, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 oktober 2019 met ranginneming op 1 oktober 2018, in het Franse taalkader van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in vast verband benoemd.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel.


begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^