Benoemingen
gepubliceerd op 24 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 april 2019 wordt de heer Geoffrey BOURGEOIS met ingang van 1 maart 2019 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 maart 2018.

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019201982
pub.
24/04/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019201982

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011951 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de alternatieve brandstoffen sluiten wordt de heer Geoffrey BOURGEOIS met ingang van 1 maart 2019 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 maart 2018.


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^