Benoemingen
gepubliceerd op 16 juli 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - YACOUBI

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020015177
pub.
16/07/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020015177

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017031510 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017 in het kader van de ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 26/10/2017 numac 2017205639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten bet type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017205565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclass type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017013841 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2017 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vasts type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031584 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning voor het jaar 2017 van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 16/11/2017 numac 2017031396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor het project 112 in het kader van de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme voor het begrotingsjaar 2017 sluiten, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de titel van attaché verbonden is bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam: - YACOUBI Hecham, met ingang van 01.01.2017 - DIERCKX Bart Lea Patrick, met ingang van 15.07.2017 - KONTOZOVA Vassilena Kostadinova, met ingang van 01.08.2017 - QUABRON Adrien Danny Myriam Denis, met ingang van 01.08.2017 - GULZAR Sophie Francoise Karine Georgette, met ingang van 15.08.2017 - ZLEPCA-ERROUGUI Diana, met ingang van 15.08.2017 - THOMASSET Christine Isabelle Sonia, met ingang van 01.09.2017 - DU FOUR Christophe Leopold Marie-claire, met ingang van 15.10.2017


begin


Publicatie : 2020-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^