Benoemingen
gepubliceerd op 01 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 1 maart 2020 en met ingang van 1 februari 2020, wordt de heer Ceylan COLAKER in vast verband benoemd met de titel van attaché, in het Nederlands taalkad Bij kon

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2020015403
pub.
01/09/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020015403

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 1 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020020484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert en de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar type koninklijk besluit prom. 01/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020020572 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2020 aan de International Association for Cereal Science and Technology type koninklijk besluit prom. 01/03/2020 pub. 12/03/2020 numac 2020020501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overlegfederale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van een organiserend of technisch comité sluiten en met ingang van 1 februari 2020, wordt de heer Ceylan COLAKER in vast verband benoemd met de titel van attaché, in het Nederlands taalkader, met ranginneming op 1 februari 2019.

Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/08/2020 pub. 21/08/2020 numac 2020042682 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod sluiten en met ingang van 1 juli 2020, wordt Mevr. Leen ARYS in vast verband benoemd met de titel van attaché, in het Nederlands taalkader, met ranginneming op 1 juli 2019.

Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 31/08/2020 numac 2020042375 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende zeevarenden type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 27/08/2020 numac 2020042754 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie sluiten en met ingang van 1 augustus 2020, wordt Mevr. Julie FEREMANS in vast verband benoemd met de titel van attaché, in het Nederlands taalkader, met ranginneming op 1 augustus 2019.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^