Benoemingen
gepubliceerd op 20 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 december 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de Mevr. LIEB

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020030090
pub.
20/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020030090

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019031045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019042858 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de registers in het kader van de regeling inzake voorraad op afroep, de herzieningen inzake onroerende bedrijfsmid sluiten, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de titel van attaché verbonden is bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam: Mevr. LIEBENS Eveline, geboren op 21.08.1991, met ingang van 15.10.2019 Mevr. VERCRUYSSE Annelies H J, geboren op 01.02.1992, met ingang van 15.10.2019 Mevr. BOVEN Eva, geboren op 19.07.1990, met ingang van 16.10.2019 Mevr. EL KHADIRI Hasna, geboren op 15.09.1987, met ingang van 17.10.2019 Mevr. BERCKMANS Hanne L J, geboren op 28.06.1987, met ingang van 01.11.2019 M. D'HAESE Michiel H A, geboren op 01.12.1993, met ingang van 01.11.2019 M. DE KORT Mitchell B, geboren op 07.04.1992, met ingang van 01.11.2019 Mevr. GEERAERTS Suzanne L F, geboren op 16.03.1995, met ingang van 01.11.2019 Mevr. LECOINTRE Astrid A, geboren op 19.10.1996, met ingang van 01.11.2019 Mevr. MOREL DE WESTGAVER Laurence N A, geboren op 14.10.1994, met ingang van 01.11.2019 Mevr. MOUREAU Anoek, geboren op 18.08.1992, met ingang van 01.11.2019 M. ROMMEL Michiel A A, geboren op 17.02.1993, met ingang van 01.11.2019 M. SAGMAN Philippe, geboren op 13.03.1994, met ingang van 01.11.2019 Mevr. SEYNAEVE Elien L J, geboren op 02.08.1994, met ingang van 01.11.2019 M. UYTTERHOEVEN Tim V P, geboren op 27.08.1974, met ingang van 01.11.2019 Mevr. VAN BAREN Nathalie A T, geboren op 14.12.1992, met ingang van 01.11.2019 Mevr. VAN DEN EYNDE Nele A V, geboren op 18.10.1988, met ingang van 01.11.2019 Mevr. WELLEKENS Laetitia, geboren op 23.10.1996, met ingang van 01.11.2019


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^