Benoemingen
gepubliceerd op 20 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 december 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de M. BAUWENS

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020030092
pub.
20/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020030092

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019031045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015781 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019042858 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de registers in het kader van de regeling inzake voorraad op afroep, de herzieningen inzake onroerende bedrijfsmid sluiten, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de titel van attaché verbonden is bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam: M. BAUWENS Michael, geboren op 24.06.1991, met ingang van 15.10.2019 M. LOPEZ HARTMANN Stefan C A, geboren op 14.11.1981, met ingang van 15.10.2019


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^