Benoemingen
gepubliceerd op 29 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 mei 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt mevrouw Emilie DURANT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitte

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020031050
pub.
29/06/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020031050

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020030955 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutr type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020030842 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen uit het Digital Belgium Skills Fund 2020 type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020201887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020030959 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, alsook van de inhoud v type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles Enseignement" type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020201722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wettelijke meeteenheden en van de standaarden en regels ter reproductie van deze eenheden en tot wijziging van artikel VIII.35 van het Wetboek van economisch recht sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt mevrouw Emilie DURANT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 15 mei 2020, die uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt mevrouw Emilie DURANT, attaché, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-buitendiensten


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^