Benoemingen
gepubliceerd op 29 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 juni 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2020, wordt de heer Wannes BERBEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitt Bij koni

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020031055
pub.
29/06/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020031055

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2020, wordt de heer Wannes BERBEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 11 juni 2020, die uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2020, wordt de heer Wannes BERBEN, attaché, aangewezen in een betrekking bij de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2020, wordt mevrouw Shari E.K. JONGHMANS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 11 juni 2020, die uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2020, wordt mevrouw Shari E.K. JONGHMANS, attaché, aangewezen in een betrekking bij de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^