Benoemingen
gepubliceerd op 08 maart 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021, wordt de heer Pieter PARMENTIER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalkader, Overeen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2021040648
pub.
08/03/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021040648

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040310 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan sluiten, wordt de heer Pieter PARMENTIER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 september 2020.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2021-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^