Benoemingen
gepubliceerd op 12 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021, wordt mevrouw Hanne LEMMENS met ingang van 1 januari 2021 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2020.

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021200615
pub.
12/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021200615

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040310 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan sluiten, wordt mevrouw Hanne LEMMENS met ingang van 1 januari 2021 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2020.


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^