Bericht van 05 juli 2007
gepubliceerd op 24 juli 2007

Tijdelijke administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit Belasting op de afgedankte bedrijfsruimten. - Bericht

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007202400
pub.
24/07/2007
prom.
05/07/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


5 JULI 2007. - Tijdelijke administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit Belasting op de afgedankte bedrijfsruimten. - Bericht


Gelet op het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten;

Gelet op het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen;

Artikel 4, derde lid, van het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten bepaalt het beginsel van de jaarlijkse indexering van de belasting op de afgedankte bedrijfsruimten naargelang van de evolutie van de index van de consumptieprijzen tussen de maanden juni van het vorige jaar en van het lopende jaar.

De tarieven voor het belastbaar tijdperk 2008 zijn de volgende : - per are bebouwde oppervlakte : euro 567.49; - per are onbebouwde oppervlakte : euro 72.23.

Namen, 5 juli 2007.

G. BROUWERS, leidend ambtenaar.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^