Bericht van 16 februari 2015
gepubliceerd op 18 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht over de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011025
pub.
18/02/2015
prom.
16/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


16 FEBRUARI 2015. - Bericht over de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten


Bekendmaking in uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 houdende vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juni 2012 tot vervanging van de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 (B.S. 25.06.2012) en bij het koninklijk besluit van 19 juni 2013 tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 (B.S. 28.06.2013). 1. In het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2010 werd het koninklijk besluit gepubliceerd van 18 augustus 2010 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten.2. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 voorziet dat elk jaar op 31 januari deze vergoeding dient te worden aangepast aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen.3. Volgens de formule van artikel 2 bedraagt vanaf 1 februari 2015 de verschuldigde vergoeding € 14,40 voor een elektronisch certificaat, € 16,45 voor een papieren certificaat en € 1,80 voor elk duplicaat. Brussel, 16 februari 2015.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^