Bericht van 16 juli 2007
gepubliceerd op 01 augustus 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht betreffende het koninklijk besluit van 8 juni 2007 betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes, de procedures inzake tarieven, de p

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011383
pub.
01/08/2007
prom.
16/07/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


16 JULI 2007. - Bericht betreffende het koninklijk besluit van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes en procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieve type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007011350 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes en procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieve sluiten betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes, de procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieven, de jaarverslagen, de boekhouding, de kostenbeheersing, betreffende de inkomensverschillen van de beheerders en de objectieve indexeringsformule bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen


De Minister van Economie en Energie laat melden dat het koninklijk besluit van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes en procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieve type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007011350 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes en procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieve sluiten betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes en procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieven, de jaarverslagen, de boekhouding, de kostenbeheersing, betreffende de inkomensverschillen van de beheerders en de objectieve indexeringsformule bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zowel op 19 juni 2007 als op 29 juni 2007 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.

De versie van bovenvermeld koninklijk besluit dat op 19 juni 2007 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd was onvolledig en bijgevolg niet correct. De versie van bovenvermeld koninklijk besluit dat op 29 juni 2007 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd is wel volledig en correct. Bijgevolg, dient de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2007 als de enige geldige publicatie te worden beschouwd van het koninklijk besluit van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes en procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieve type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007011350 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes en procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieve sluiten betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes en procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieven, de jaarverslagen, de boekhouding, de kostenbeheersing, betreffende de inkomensverschillen van de beheerders en de objectieve indexeringsformule bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.

Brussel, 16 juli 2007.

De Minister van Economie en Energie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^