Bericht Van Selor
gepubliceerd op 11 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Werving van Nederlandstalige technici voor de Diensten van de Vlaamse Regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen) en sommige Vlaamse openbare instellingen Er is momenteel een groot aantal v(...) Vereist

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2000008091
pub.
11/03/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Werving van Nederlandstalige technici (m/v) voor de Diensten van de Vlaamse Regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen) en sommige Vlaamse openbare instellingen Er is momenteel een groot aantal vacatures in de richting bouwkunde.

Vereist diploma : één der volgende diploma's of studiegetuigschriften, behaald in een technische richting : getuigschrift van hoger secundair onderwijs of getuigschrift uitgereikt na het slagen voor het zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan of kwalificatiegetuigschrift van het zesde leerjaar of einddiploma van hogere secundaire technische leergangen.

Worden eveneens aanvaard de studenten die, tijdens het schooljaar 1999-2000, het laatste jaar van de studiën volgen voor het bekomen van het vereiste diploma. De geslaagden kunnen echter slechts worden aangeworven wanneer zij het vereiste diploma hebben behaald.

Kandidaten met een hoger gekwalificeerd diploma, zijn niet toegelaten.

De functiebeschrijving en -vereisten en de selectieprocedure zijn gedetailleerd in het volledig examenreglement dat u kan bekomen bij de diensten van SELOR. Jaarlijks bruto-beginsalaris : 664 355 BEF. Inschrijving : ten laatste op 21 maart 2000.

De inschrijving voor de selectieprocedure is gratis en kan per brief, telefoon, fax of via de Selor-website. SELOR, Dienst « Selecties Vlaamse Gemeenschap », Esplanadegebouw, Oratoriënberg 20, 1000 Brussel, tel. 070/66 66 20 (inschrijvingen), tel. 02/214 44 62 (inlichtingen), fax : 02/214 44 59, Selor-website : http://www.selor.be U vermeldt naam, voornaam, geboortedatum, volledig adres, rijksregisternummer, het refertenummer (ANV00011) en de benaming van het examen en tevens de correcte benaming van uw diploma.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^